Definition of opa - Reference.org > Your most extensive resource for Definitions & Translations

Definition of opa

What is the definition of "opa"?
 • opainterjection
 • 1. Command/suggestion to halt, bring to a stop.
  2. Warning against general danger.
  3. Expression for acknowledgment of a minor mistake.
  4. Expression of good cheer, sometimes used during dancing, expressing fun and excitement.


Use "opa" in a sentence
 • "He mea maopopo, ua ho'opa'i 'ia ko kākou mau kūpuna no ka ho'opuka' ana i ka 'ōlelo Hawai'i ma loko o ke kula, a ua nuku' ia nā mākua no ka ho'oponopono 'ole' ana i kēia "pilikia"."

  "Eia na'e ka mea 'āpiki, ua pili wale nō ia' ano ho'opa'i mālie i ka po'e waiwai a maka hanohano paha."

  "A 'o ka hana' āpuka, he hana pepa wale nō, a no laila, he mea 'ole ka ho'opa'i."

Translate opa

How to Say "opa" in:
 • Spanish: opa
 • German: opa
 • French: opa
 • Mandarin: opa
 • Japanese: opa

Words Like opa

NEARBY & RELATED ENTRIESALTERNATIVE SEARCHES FOR opa