Definition of waa - Reference.org > Your most extensive resource for Definitions & Translations

Definition of waa

What is the definition of "waa"?
 • waanoun
 • 1. An obsolete form of woe.


Use "waa" in a sentence
 • "Alaila, ala ae la ua Makaula nei, e hooiho ana ka waa i Oahu nei."

  "Ia wanaao ana ae, loaa ia laua ka waa e holo ai i Lanai, a kau laua malaila a holo aku la, a ma Maunalei ko laua wahi i noho ai i kekahi mau la."

  "Hoohuli ae la na mea waa i ka waa i hope a holo i Oahu nei; ia manawa a ka waa e hoi hope nei, hoohuoi iho la ka Makaula i ka pa ana a ka makani ma kona papalina, no ka mea, ua maopopo ia ia kahi a ka makani i pa ai i ka holo ana mai Oahu aku nei manao iho la oia, ma kai mai ka makani e pa nei."

Translate waa

How to Say "waa" in:
 • Spanish: waa
 • German: waa
 • French: waa
 • Mandarin: waa
 • Japanese: waa

Words Like waa